KATEDRA FYZIKY ATMOSFÉRY

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Author Archive

Rozvrh LS 2016/17 (první verze)

Byla zveřejněna první verze rozvrhu našich předmětů pro letní semestr 2016/17.

Studentské projekty a témata prací ve spolupráci KFA MFF UK a ČEZ a.s.

Přemýšlíte nad uplatněním po ukončení studia? Chcete si vyzkoušet spolupráci s jedním z největších zaměstnavatelů v ČR? Katedra fyziky atmosféry MFF UK a ČEZ a.s. nabízí výzkumná témata pro řešení studentských projektů i absolventských prací. V souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů energie je dnes v oblasti energetiky vysoká poptávka po analyticích orientujících se ve fyzice...

Výzkum a studium 2016/2017

VÝZKUM A STUDIUM 2016/2017 – příští pondělí 3.10. v 10:30 se uskuteční tradiční schůzka na začátek zimního semestru. Přijďte se s námi seznámit a informovat o možnostech studia, tématech absolventských prací a výzkumných projektů. Další informace naleznete na našich stránkách v obecném úvodu, přehledu studentských projektů a popisu našich výzkumných témat. Přehled aktuálně vypsaných bakalářských prací...

Rozvrh KFA pro ZS 2016/2017

Rozvrh KFA pro LS 2015/2016

Rozvrh KFA pro LS 2015/2016

Rok 2015 bude pravděpodobně nejteplejším rokem od roku 1850

Vybrané informace ze zprávy WMO “The state of the global climate in 2015” (Press Release No 13, 25 November 2015). Předběžné odhady založené na údajích pro leden až říjen (včetně) ukazují, že „roční“ globální průměr teploty vzduchu při zemském povrchu pro rok 2015 je zatím o 0,73 ± 0,09 °C nad průměrem za období 1961-1990...
Simulátor tornáda

Simulátor tornáda

Simulátor tornáda, který jsme si na Katedře fyziky atmosféry sestavili k demonstračním účelům. Na animacích níže jsou záběry z přípravy simulace a předvedení simulátoru na Dnu otevřených dveří MFF UK 26. 11. 2015. Autorem simulátoru je Mgr. Peter Huszár Ph.D. Příprava a ladění provozu simulátoru tornáda: Den otevřených dveří MFF UK 26. 11. 2015:

Rozvrh KFA pro ZS 2015

Numerické metody - kniha

Numerické metody – kniha

Pro volné použití vystavujeme knihu dlouholetého člena naší katedry doc. RNDr. Michala Baťky, DrSc “PŘEDPOVĚĎ VÝVOJE ATMOSFÉRY OBJEKTIVNÍMI METODAMI“.  Autor na katedře vyučoval  numerickou matematiku a realizaci meteorologických modelů na počítačích. V letech 1991 až 1994 byl členem mezinárodního týmu v Méteo France v Toulouse a zúčastnil se vývoje lokálního modelu pro předpověď počasí ALADIN. Kniha si dává za...
Rozvrh KMOP LS 2013/2014

Rozvrh KMOP LS 2013/2014

Rozvrh pro LS 2013/2014 je hotov. Některé předměty v něm explicitně rozvrženy nejsou, můžete je však nalézt v SIS. Rozvrh je vystaven také na adresách: http://kmop.webpark.cz/rozvrh/Rozvrh.png http://kmop.webpark.cz/rozvrh/Rozvrh.pdf
Nejchladnější místo světa

Nejchladnější místo světa

Vědci naměřili v oblasti věčného ledu Antarktidy teplotu minus 93 stupňů Celsia. Nejde však o teplotu naměřenou na zemském povrchu v Antarktidě, ale v ledových prasklinách hluboko pod ním. Výsledky zkoumání teplot na různých místech Antarktidy zveřejnili vědci v pondělí na zasedání Americké geofyzikální unie v San Francisku. Více na http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=797378 a na http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=797416  
Projektový seminář KMOP

Projektový seminář KMOP

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce na Projektový seminář KMOP, který se uskuteční 4.12. v 15:40. V rámci semináře zazní prezentace RNDr. Petra Zacharova, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR),