Výzkumné projekty:
(A – mezinárodní, B – GAČR, C – ostatní)

Ensemble-based Predictions of Climate Change and its Impacts (ENSEMBLES, 6RP, EC) – spoluřešitel T. Halenka, účast na mezinárodním projektu

A

2004-2009

Central and Easter Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (CECILIA, 6RP, EC) – spoluřešitel T. Halenka, účast na mezinárodním projektu

A

2006-2009

Quantifying the Climate Impact of Global and European Transport Systeme (QUANTIFY, 6RP, EC) – spoluřešitel T. Halenka, účast na mezinárodním projektu

A

2005-2010

European Assessment of the Transport Impacts on Climate Change and Ozone Depletion (ATTICA, 6RP, EC) – spoluřešitel T. Halenka, účast na mezinárodním projektu

A

2006-2010

Megacities: emissions, urban, regional and global atmospheric pollution and climate effects and integrated tools for assessment and mitigation (MEGAPOLI, 7RP, EC) – spoluřešitel T. Halenka, účast na mezinárodním projektu

A

2008-2011

Project UHI (Urban Heat Island) of OP Central Europe (CENTRAL EUROPE Programme, ERDF) – spoluřešitel T. Halenka, účast na mezinárodním projektu (Paolo Lauriola, ARPA)

A

2011-2014

Aplikace nelineárních metod analýzy časových řad pro studium prostorových závislostí mezi klimatickými veličinami (GAČR-205/06/P181) – řešitel J. Mikšovský

B

2005–2008

Studium pravidelných oscilací v klimatickém systému (GAČR-205/07/p199) – řešitel P. Pišoft

B

2007–2009

Atmosférická chemie biogenních VOC (GAČR-p209/11/P688) – řešitel K. Šindelářová

B

2011–2013

Vývoj regionálního klimatického modelu pro velmi vysoké rozlišení (GAČR-P209/11/2405) – spoluřešitel T. Halenka (řešitel R. Huth, UFA AV ČR)

B

2011–2014

Globální a regionální modelové simulace klimatu ve střední Evropě v 18. – 20. století v porovnání s pozorovaným a rekonstruovaným klimatem (GAČR-209/11/ 0956) – spoluřešitel J. Mikšovský (řešitel R. Brázdil, PřF MU)

B

2011–2015

Modelování vlivu měst na regionální klima a čistotu ovzduší (GAČR-p209/13/19733P) – řešitel P. Huszár

B

2013–2015

Důsledky klimatické změny pro Prahu, možná adaptační a mitigační opatření – Proof of concept (OP Praha – pól růstu) – řešitel T. Halenka

C

2017

Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (MŽP ČR – SP/1a6/108/07) – spoluřešitel J. Kalvová (řešitel J. Pretel, ČHMÚ)

C

2007-2011

Odhad emisí VOC z biogenních zdrojů pro účely chemického modelování přízemního ozonu a sekundárních organických aerosolů ve střední Evropě – aplikace modelu MEGAN (program KONTAKT II., MŠMT ČR, LH 11045) – řešitel J. Bednář

C

2011-2012

Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astrofyzikálních systémech (MSM0021620860, výzkumný záměr MŠMT)

C

2007-2013

celkem 5 studentských grantů GA UK

Univerzita Karlova

2007–dosud

 

Vybrané publikace: