Přijďte se informovat o možnostech studia, výzkumu a projektech na Katedře fyziky atmosféry. Jako jediné univerzitní pracoviště v ČR nabízíme komplexní studium fyziky atmosféry, výzkum na naší katedře se navíc zaměřuje na vysoce aktuální otázky s velkým společenským dopadem. Představeny budou naše základní výzkumné směry, možnosti spolupráce na řešení běžících projektů, témata absolventských prací anebo možnosti uplatnění absolventů.

Schůzka se koná 1. 10. 2018 v 10:30 v konzultační a přednáškové místnost A1127 v 11. patře katedrálního objektu Troja.