masthead-numerical_methods_810_344_72 (1) copyPro volné použití vystavujeme knihu dlouholetého člena naší katedry doc. RNDr. Michala Baťky, DrSc „PŘEDPOVĚĎ VÝVOJE ATMOSFÉRY OBJEKTIVNÍMI METODAMI„.  Autor na katedře vyučoval  numerickou matematiku a realizaci meteorologických modelů na počítačích. V letech 1991 až 1994 byl členem mezinárodního týmu v Méteo France v Toulouse a zúčastnil se vývoje lokálního modelu pro předpověď počasí ALADIN.

Kniha si dává za úkol shrnout základní poznatky, které by měl znát meteorolog, jenž pracuje v oboru modelování vývoje atmosféry na počítačích. Stěžejním úkolem v této oblasti je numerická předpověď počasí na základě integrace rovnic hydrodynamiky atmosféry. Dalšími aplikacemi využívající tuto předpověď jsou například výpočty šíření znečišťujících látek v synoptickém, tedy územním měřítku z průmyslových aglomerací. Předpovědní modely jsou po určitých úpravách také používány v oblasti klimatologie