fakultní stránky
 
 Vedoucí katedry: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   
 Zástupce vedoucího: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.   
 Tajemník: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   
   
 
 .     
 Pracovníci:    
   prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.   
   Mgr. Michal Belda, Ph.D.   
   Ing. Jana Ďoubalová   
   Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.   
   doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.   
   RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.   
   Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   
   doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.†   
   Mgr. Jan Karlický, Ph.D.   
   Jana Karnoltová   
   Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.   
   Mgr. Hynek Bednář   
   Mgr. Anahí Villalba Pradas   
   doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.   
   RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.   
   RNDr. Petr Šácha, Ph.D.   
   RNDr. Kateřina Šindelářová, Ph.D.   
   Mgr. Michal Žák, Ph.D.   
      
    
 
    
 
    
 
    
 
      
 . Externí spolupracovníci:     
  doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. (FS ČVUT)   
   RNDr. Radmila Brožková, CSc. (ČHMÚ)   
   prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (ÚT AV ČR)   
   prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. (FS ČVUT)   
   RNDr. Jan Kyselý, Ph.D. (ÚFA AV ČR)   
   RNDr. Petr Novák, Ph.D. (ČHMÚ)   
   doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. (ÚFA AV ČR)   
   RNDr. Martin Setvák, CSc. (ČHMÚ)   
   doc. RNDr. Zbyněk Sokol (ÚFA AV ČR)   
   Ing. Vladimír Ždímal, Dr., CSc. (ÚCHP AV ČR)   
 .  doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc.