KATEDRA FYZIKY ATMOSFÉRY

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Aktuality

Přehled vybraných předmětů KFA MFF UK pro ZS 2018/2019

Přehled všech našich předmětů naleznete na https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ustav&kod=32-KFA&fak=11320&order=vsemzac. Níže uvádíme přehled vybraných pro zimní semestr.   Hydrodynamika – NMET034   Detailní informace na https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMET034       Uživatelsky přátelský Linux – NMET065   Detailní informace na https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMET065       Zpracování fyzikálních dat v R – NMET076   Detailní informace na https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMET076       Šíření akustických...

Schůzka se studenty 1. 10. 2018

Přijďte se informovat o možnostech studia, výzkumu a projektech na Katedře fyziky atmosféry. Jako jediné univerzitní pracoviště v ČR nabízíme komplexní studium fyziky atmosféry, výzkum na naší katedře se navíc zaměřuje na vysoce aktuální otázky s velkým společenským dopadem. Představeny budou naše základní výzkumné směry, možnosti spolupráce na řešení běžících projektů, témata absolventských prací anebo...

Scénáře klimatické změny pro Prahu

Pro zhodnocení vlivu změn klimatu v městském prostředí byly zpracovány výstupy simulací regionálních klimatických modelů iniciativy EURO-CORDEX. Skupina 8 regionálních modelů v rozlišení přibližně 12 km simulovala scénáře klimatu pro období 2021-2050 za předpokladu nárůstu koncentrací skleníkových plynů podle scénáře RCP4.5 (koncentrace ekvivalentní +4.5W/m2 v roce 2100) a RCP8.5 (+8.5 W/m2 v roce 2100).  ...

Rozvrh LS 2016/17 (první verze)

Byla zveřejněna první verze rozvrhu našich předmětů pro letní semestr 2016/17.

Studentské projekty a témata prací ve spolupráci KFA MFF UK a ČEZ a.s.

Přemýšlíte nad uplatněním po ukončení studia? Chcete si vyzkoušet spolupráci s jedním z největších zaměstnavatelů v ČR? Katedra fyziky atmosféry MFF UK a ČEZ a.s. nabízí výzkumná témata pro řešení studentských projektů i absolventských prací. V souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů energie je dnes v oblasti energetiky vysoká poptávka po analyticích orientujících se ve fyzice...

Výzkum a studium 2016/2017

VÝZKUM A STUDIUM 2016/2017 – příští pondělí 3.10. v 10:30 se uskuteční tradiční schůzka na začátek zimního semestru. Přijďte se s námi seznámit a informovat o možnostech studia, tématech absolventských prací a výzkumných projektů. Další informace naleznete na našich stránkách v obecném úvodu, přehledu studentských projektů a popisu našich výzkumných témat. Přehled aktuálně vypsaných bakalářských prací...

Rozvrh KFA pro ZS 2016/2017

Rozvrh KFA pro LS 2015/2016

Rozvrh KFA pro LS 2015/2016

Rok 2015 bude pravděpodobně nejteplejším rokem od roku 1850

Vybrané informace ze zprávy WMO „The state of the global climate in 2015“ (Press Release No 13, 25 November 2015). Předběžné odhady založené na údajích pro leden až říjen (včetně) ukazují, že „roční“ globální průměr teploty vzduchu při zemském povrchu pro rok 2015 je zatím o 0,73 ± 0,09 °C nad průměrem za období 1961-1990...
Simulátor tornáda

Simulátor tornáda

Simulátor tornáda, který jsme si na Katedře fyziky atmosféry sestavili k demonstračním účelům. Na animacích níže jsou záběry z přípravy simulace a předvedení simulátoru na Dnu otevřených dveří MFF UK 26. 11. 2015. Autorem simulátoru je Mgr. Peter Huszár Ph.D. Příprava a ladění provozu simulátoru tornáda: Den otevřených dveří MFF UK 26. 11. 2015:

Rozvrh KFA pro ZS 2015

Nová zpráva WMO

Zpráva s názvem „WMO statement on the status of the global climate in 2014“ byla již tradičně vydaná k datu Světového meteorologického dne.