KATEDRA FYZIKY ATMOSFÉRY

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Aktuality

Scénáře klimatické změny pro Prahu

Pro zhodnocení vlivu změn klimatu v městském prostředí byly zpracovány výstupy simulací regionálních klimatických modelů iniciativy EURO-CORDEX. Skupina 8 regionálních modelů v rozlišení přibližně 12 km simulovala scénáře klimatu pro období 2021-2050 za předpokladu nárůstu koncentrací skleníkových plynů podle scénáře RCP4.5 (koncentrace ekvivalentní +4.5W/m2 v roce 2100) a RCP8.5 (+8.5 W/m2 v roce 2100).  ...

Rozvrh LS 2016/17 (první verze)

Byla zveřejněna první verze rozvrhu našich předmětů pro letní semestr 2016/17.

Studentské projekty a témata prací ve spolupráci KFA MFF UK a ČEZ a.s.

Přemýšlíte nad uplatněním po ukončení studia? Chcete si vyzkoušet spolupráci s jedním z největších zaměstnavatelů v ČR? Katedra fyziky atmosféry MFF UK a ČEZ a.s. nabízí výzkumná témata pro řešení studentských projektů i absolventských prací. V souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů energie je dnes v oblasti energetiky vysoká poptávka po analyticích orientujících se ve fyzice...

Výzkum a studium 2016/2017

VÝZKUM A STUDIUM 2016/2017 – příští pondělí 3.10. v 10:30 se uskuteční tradiční schůzka na začátek zimního semestru. Přijďte se s námi seznámit a informovat o možnostech studia, tématech absolventských prací a výzkumných projektů. Další informace naleznete na našich stránkách v obecném úvodu, přehledu studentských projektů a popisu našich výzkumných témat. Přehled aktuálně vypsaných bakalářských prací...

Rozvrh KFA pro ZS 2016/2017

Rozvrh KFA pro LS 2015/2016

Rozvrh KFA pro LS 2015/2016

Rok 2015 bude pravděpodobně nejteplejším rokem od roku 1850

Vybrané informace ze zprávy WMO “The state of the global climate in 2015” (Press Release No 13, 25 November 2015). Předběžné odhady založené na údajích pro leden až říjen (včetně) ukazují, že „roční“ globální průměr teploty vzduchu při zemském povrchu pro rok 2015 je zatím o 0,73 ± 0,09 °C nad průměrem za období 1961-1990...
Simulátor tornáda

Simulátor tornáda

Simulátor tornáda, který jsme si na Katedře fyziky atmosféry sestavili k demonstračním účelům. Na animacích níže jsou záběry z přípravy simulace a předvedení simulátoru na Dnu otevřených dveří MFF UK 26. 11. 2015. Autorem simulátoru je Mgr. Peter Huszár Ph.D. Příprava a ladění provozu simulátoru tornáda: Den otevřených dveří MFF UK 26. 11. 2015:

Rozvrh KFA pro ZS 2015

Nová zpráva WMO

Zpráva s názvem “WMO statement on the status of the global climate in 2014” byla již tradičně vydaná k datu Světového meteorologického dne.
Numerické metody - kniha

Numerické metody – kniha

Pro volné použití vystavujeme knihu dlouholetého člena naší katedry doc. RNDr. Michala Baťky, DrSc “PŘEDPOVĚĎ VÝVOJE ATMOSFÉRY OBJEKTIVNÍMI METODAMI“.  Autor na katedře vyučoval  numerickou matematiku a realizaci meteorologických modelů na počítačích. V letech 1991 až 1994 byl členem mezinárodního týmu v Méteo France v Toulouse a zúčastnil se vývoje lokálního modelu pro předpověď počasí ALADIN. Kniha si dává za...
Rozvrh katedry pro LS 2014 / 2015

Rozvrh katedry pro LS 2014 / 2015

  Rozvrh katedry pro nadcházející LS 2014 / 2015 je ke stažení zde: Ve formátu pdf V grafickém formátu   Některé předměty nejsou v tomto rozvrhu explicitně uvedeny. V případě zájmu o takové předměty kontaktujte, prosím, příslušné vyučující.