Byla zveřejněna první verze rozvrhu našich předmětů pro letní semestr 2016/17.

Rozvrh_LS_2016_2017_v2