Studujete fyziku a zajímáte se o letectví, atmosféru anebo meteorologii? Chtěli byste se podílet na vývoji nových aplikací pro letecký provoz? Chtěli byste spolupracovat se zahraničním startupem?

Naše katedra nedávno zahájila spolupráci s česko-holandskou společností MEANDAIR zaměřující na vývoj meteorologických aplikací pro plánování letů. V rámci této spolupráce nabízíme různá témata studentských projektů, bakalářských a diplomových prací.

Aktuálně hledáme studenty a studentky se zájmem o témata: 1) vývoj a benchmarking extrapolačních metod pro potřeby
letectví, 2) 3D výstražný systém pro námrazu, clear-air turbulenci (CAT), konvektivně indukovanou turbulenci (CIT) nebo kroupy, 3) analytické určení nízké oblačnosti a spodní základny oblačnosti, 4)pravděpodobnostní popis vývoje bouřek na základě volně dostupných modelových dat.

 

Během první poloviny letošního roku budeme instalovat na třech místech v areálu MFF UK Troja profesionální monitoring meteorologických prvků včetně kontinuálního měření koncentrací aerosolů s rozlišením velikostních frakcí od 380 nm až do 17 μm. Měřit budeme na střeše katedrálního objektu, objektu poslucháren a na pozemku vedle těžkých laboratoří. Pro studenty a studentky obecné fyziky nabízíme možnost zapojení do realizace měření a zpracování výsledků. Řešená tématika bude zahrnovat problematiku kvality ovzduší a koncentrací pevných částic a dále měření meteorologických prvků, vlivu zástavby, závětrných efektů, nárazů větrů atd.  Konkrétní téma bude upřesněno individuálně.  V případě zájmu nás prosím kontaktujte na kfa@mff.cuni.cz.

V rámci našich studentských projektů, hledáme studenty a studentky obecné fyziky se zájmem o brigádu a výzkum v oblasti fyzika atmosféry pro témata aplikovaný výzkum ve spolupráci s ČEZ a.s. Seznam.cz, modelování atmosféry, změny klimatu, simulace proudění, nelineární procesy, gravitační vlny… odměna až 10 000,- Kč za semestr s možností DPP v rozmezí 10 000,- až 30 000 Kč. Témata jsou vhodná pro řešení i pro výzkumné týmy se zapojením více studentů. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na kfa@mff.cuni.cz.

Výzkum na KFA MFF UK nabízí řadu různých témat. Zkoumáme například změny klimatu a mezi projekty naleznete hned několik zaměřených na analýzu klimatických modelů. Rovněž se věnujeme tradičnímu tématu vývoje počasí a jeho předpovědi, kde se nabízí možnost práce přímo s numerickým předpovědním modelem WRF a studium jeho výstupů. Mezi našimi projekty jsou také témata zaměřená na kvalitu ovzduší a chemismus atmosféry anebo projekty cílené na oblast stratosféry, roli gravitačních vln a využití satelitních GPS RO měření. Rovněž se zajímáme o speciální témata jako je například analýza mikroklimatu Boubínského pralesa, studium městského tepelného ostrova anebo nízké oblačnosti z družicových dat CM-SAF. Nově také hledáme zájemce o témata v rámci smluvního výzkumu ve spolupráci s ČEZ a.s., Seznam.cz anebo InMeteo s.r.o. Projekty jsou vhodné pro studenty a studentky nižších ročníků obecné fyziky na MFF UK. Řešení projektu krom jiného nabízí perspektivu zapojení do mezinárodního výzkumu, možných stáží v zahraničí anebo rozvinutí zkoumaného tématu v absolventské práci.

Aktuální přehled vypisovaných projektů a témat bakalářských prací naleznete na https://goo.gl/lUxJAohttps://goo.gl/ZafvfG. V případě, že vás zajímá nějaký výzkumný směr, ale měli byste zájem o jiné téma než je vypsáno, lze se vždy domluvit na vypsání nového tématu. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na kfa@mff.cuni.cz.

 

 

projekty 2017  projekty 2017

 

 

Výzkum atmosféry na MFF UK tvoří široké spektrum témat. Zabýváme se ději přímo u zemského povrchu, turbulencí, prouděním ve městech anebo šířením znečištění. K tomu využíváme numerické metody modelování anebo experimenty v aerodynamických tunelech Ústavu termomechaniky AV ČR. Fyzikální modelování se prolíná celou řadou dalších témat. Na numerických postupech jsou postaveny klimatické modely, díky kterým lze studovat vzájemné interakce klimatického systému i jeho možný vývoj. Podobné je to s předpovědí počasí, která zahrnuje další aspekty jako je implementace informací z radarů anebo družic. Družicová pozorování se pak promítají i do takových oblastí jako je výzkum chemismu atmosféry, kde se aktuálně otvírá spolupráce s francouzskými výzkumnými centry.  Kromě nejnižší vrstvy atmosféry se zabýváme také vyššími hladinami. Tam se vliv povrchu projevuje méně, o to více je v těchto oblastech nutné počítat s působením gravitačních a planetárních vln. V této oblasti aktivně spolupracujeme s kolegy na univerzitách v Rakousku a Německu. Ve studiu atmosféry se soustředíme také na ryze teoretická témata jako je problematika deterministicky-chaotického charakteru vývoje atmosféry. S využitím znalostí výzkumu zemské atmosféry se začínáme soustředit rovněž na otázky modelování atmosfér jiných planet. Zabýváme se také velmi specifickými tématy jako je atmosférická elektřina (na střeše MFF UK v Tróji je umístěn detektor blesků) anebo studium atmosférických aerosolů (ve spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR).

Na výzkumu i studiu spolupracujeme s řadou dalších výzkumných institucí jako je Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, Ústav informatiky AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, České vysoké učení technické v Praze a Český hydrometeorologický ústav.