Studentské projekty pro rok 2017 nabízí celou řadu různých témat atmosférického výzkumu. Zajímají vás změny klimatu? Mezi projekty naleznete hned několik zaměřených na analýzu klimatických modelů. Anebo vás spíše zajímá vývoj počasí a jeho předpověď? Nabízíme možnost práce přímo s numerickým předpovědním modelem WRF a studium jeho výstupů. Mezi projekty jsou rovněž témata zaměřená na kvalitu ovzduší a chemismus atmosféry anebo projekty cílené na oblast stratosféry, roli gravitačních vln a využití satelitních GPS RO měření. V nabídce naleznete také speciální témata analýzy mikroklimatu Boubínského pralesa, městského tepelného ostrova anebo nízké oblačnosti z družicových dat CM-SAF. Projekty jsou vhodné pro studenty nižších ročníků bakalářského studia fyzikálních oborů na MFF UK. Řešení projektu nabízí perspektivu zapojení do mezinárodního výzkumu, možných stáží v zahraničí anebo rozvinutí zkoumaného tématu v absolventské práci. Celkový přehled studentský projektů najdete na https://goo.gl/1wp6Vf.

projekty 2017

Výzkum atmosféry na MFF UK tvoří široké spektrum témat. Zabýváme se ději přímo u zemského povrchu, turbulencí, prouděním ve městech anebo šířením znečištění. K tomu využíváme numerické metody modelování anebo experimenty v aerodynamických tunelech Ústavu termomechaniky AV ČR. Fyzikální modelování se prolíná celou řadou dalších témat. Na numerických postupech jsou postaveny klimatické modely, díky kterým lze studovat vzájemné interakce klimatického systému i jeho možný vývoj. Podobné je to s předpovědí počasí, která zahrnuje další aspekty jako je implementace informací z radarů anebo družic. Družicová pozorování se pak promítají i do takových oblastí jako je výzkum chemismu atmosféry, kde se aktuálně otvírá spolupráce s francouzskými výzkumnými centry.  Kromě nejnižší vrstvy atmosféry se zabýváme také vyššími hladinami. Tam se vliv povrchu projevuje méně, o to více je v těchto oblastech nutné počítat s působením gravitačních a planetárních vln. V této oblasti aktivně spolupracujeme s kolegy na univerzitách v Rakousku a Německu. Ve studiu atmosféry se soustředíme také na ryze teoretická témata jako je problematika deterministicky-chaotického charakteru vývoje atmosféry. S využitím znalostí výzkumu zemské atmosféry se začínáme soustředit rovněž na otázky modelování atmosfér jiných planet. Zabýváme se také velmi specifickými tématy jako je atmosférická elektřina (na střeše MFF UK v Tróji je umístěn detektor blesků) anebo studium atmosférických aerosolů (ve spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR).

Na výzkumu i studiu spolupracujeme s řadou dalších výzkumných institucí jako je Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, Ústav informatiky AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, České vysoké učení technické v Praze a Český hydrometeorologický ústav.