letak-cezPřemýšlíte nad uplatněním po ukončení studia? Chcete si vyzkoušet spolupráci s jedním z největších zaměstnavatelů v ČR?

Katedra fyziky atmosféry MFF UK a ČEZ a.s. nabízí výzkumná témata pro řešení studentských projektů i absolventských prací.

V souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů energie je dnes v oblasti energetiky vysoká poptávka po analyticích orientujících se ve fyzice atmosféry, meteorologii a klimatologii. Nabízená témata budou řešena ve spolupráci s oddělením Trading skupiny ČEZ a.s. Kromě zajímavých témat s velmi praktickým dopadem bude v rámci řešení projektu i možnost osobně navštívit centrálu ČEZ a.s. a seznámit se s fungováním prostředí, kde se řídí činnost na všech relevantních evropských trzích s energiemi.

Témata studentských projektů:

  •  vliv vývoje v atmosféře na výrobu z obnovitelných zdrojů energie a na cenu elektřiny
  • konstrukce větrné mapy Německa na základě reanalyzovaných dat

Témata bakalářských prací:

  • vliv závětrných efektů na výrobu jednotlivých turbín uvnitř větrného parku
  • analýza a typizace synoptických situací v Evropě

 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese kfa@mff.cuni.cz