Simulátor tornáda, který jsme si na Katedře fyziky atmosféry sestavili k demonstračním účelům. Na animacích níže jsou záběry z přípravy simulace a předvedení simulátoru na Dnu otevřených dveří MFF UK 26. 11. 2015. Autorem simulátoru je Mgr. Peter Huszár Ph.D.

 

Příprava a ladění provozu simulátoru tornáda:

 

Den otevřených dveří MFF UK 26. 11. 2015: