Dne 9.10.2014 odpadá přednáška doc. Kalvové „Statistické metody v met. a klim.“