Prosíme všechny zájemce o předmět Všeobecná klimatologie aby přišli na přednášku v úterý 7.10. v 9 hodin, anebo se ozvali na email Eva.Holtanova@mff.cuni.cz. Ve středu 8.10. se přednáška nekoná.