Průměrná globální teplota při zemském povrchu za prvních šest měsíců letošního roku byla podle NOAA třetí nejvyšší od začátku záznamů. Její hodnota v červnu 2014 byla podle údajů NOAA a JMA dokonce nejvyšší od začátku měření (více zde). V České republice měly průměrné měsíční teploty v první polovině roku 2014 také kladné odchylky od dlouhodobého průměru (s výjimkou května, viz zde), a podle předběžných údajů ČHMÚ byla teplota vzduchu v červenci 2014 přibližně 2 °C nad dlouhodobým průměrem za období 1961-1990. Pro připomenutí a srovnání uvádíme stručné hodnocení léta 2013 z pohledu extrémních klimatických jevů ve světě.

Rok 2013
Z hlediska globální teploty byl rok 2013 šestým nejteplejším rokem od roku 1850, roční průměr globální teploty při zemském povrchu byl o 0,5 °C vyšší oproti průměru za období 1961–1990. Zatím nejteplejší roky 2010, 2005 a 1998 byly poznamenány epizodami jevu El-Niňo, tedy kladnou fází tzv. Jižní oscilace (ENSO), rok 2013 byl v tomto ohledu neutrální. Do teplotních poměrů na severní polokouli však významně zasáhla negativní fáze tzv. Arktické oscilace, vrcholící v březnu. Ta způsobila podprůměrné jarní teploty na většině Evropy, v jihovýchodní části USA, na severozápadě Ruska a v části Japonska, zároveň však přinesla nadprůměrné jarní teploty v Arktidě, v severní a centrální Africe, ve východním Středomoří, na jihu Ruska i ve většině Číny.
Léto 2013 v jednotlivých regionech světa
Začněme v Evropě. Začátek loňského léta byl ve střední Evropě poznamenán epizodou intenzivních srážek, které vedly k povodním, jež zasáhly řadu míst v České republice včetně hlavního města Prahy. Povodně však nebyly jen na Vltavě a Labi, ale také na Dunaji a dalších řekách v Rakousku, Německu, Švýcarsku i Polsku. I přes tuto srážkovou epizodu bylo loňské léto velice teplé, v červenci bylo Portugalsko zasaženo nejhoršími horkými vlnami od roku 1941. V srpnu padlo mnoho absolutních teplotních rekordů v Rakousku, Slovinsku a Slovensku. I v České republice byly na mnoha stanicích zaznamenány teplotní rekordy.
Velice teplé léto bylo také ve východní Asii, konkrétně v Japonsku (rekordně teplé léto), v Jižní Koreji a v Číně, tam navíc v mnoha oblastech nastalo sucho, které ovlivnilo okolo 78 milionů lidí. V Indii a Pákistánu nastaly koncem května horké vlny, v jejichž důsledku zemřelo více než 2800 lidí. Následující monzunové deště přinesly z hlediska plošného průměru normální, avšak místy anomálně vysoké srážky, vedoucí k četným povodním v celé této oblasti. Neobvykle velké srážky na přelomu července a srpna způsobily povodně také v povodí Amuru na rusko-čínské hranici a v přilehlých oblastech.
V rámci Afriky byl celý rok 2013 velmi teplý, druhý nejteplejší v historii. Střed a jih tohoto kontinentu zároveň trpěl nedostatkem srážek, což v Angole a Namibii vyústilo v nejhorší sucho za posledních 30 let. Nedostatkem potravin trpělo v těchto státech přes 2 miliony obyvatel. I přes převládající nedostatek srážek na Africkém kontinentu docházelo v určitých oblastech k povodním, v letním období způsobily vydatné deště povodně v Súdánu, které ovlivnily 500 000 lidí, lokální záplavy byly též v Mali.
V Severní Americe po chladnějším jaru způsobeném zápornou fázi Arktické oscilace se teploty v létě vrátily nad normál, na Aljašce bylo dokonce druhé nejteplejší léto v historii, v Mexiku byl rekordně teplý červenec a srpen. Přestože za celý rok napršelo v Kanadě podprůměrné množství srážek, v okolí Calgary došlo v červnu k ničivým povodním, evakuováno muselo být téměř 100 000 obyvatel. Hluboce podnormální množství srážek naopak spadlo v jihozápadní části USA, což spolu s vysokými teplotami a suchem vedlo k nejhoršímu požáru v historii Kalifornie.
Rok 2013 byl na většině území Jižní Ameriky teplotně nadnormální, v Argentině zaznamenali druhý nejteplejší prosinec (tedy začátek tamějšího léta) od začátku měření, udeřila nejhorší horká vlna od roku 1987. Severovýchod Brazílie zažil nejhorší sucho za posledních 50 let, způsobené anomálně nízkými srážkami v rámci tamní monzunové sezóny v období září 2012 až květen 2013. V průběhu prosince 2013 došlo k rekordně velkým srážkám a následným povodním a sesuvům půdy v jihovýchodní Brazílii. Díky neutrálnímu indexu ENSO během celého roku nenastaly žádné výrazně nadprůměrné srážky a jiné anomálie na západním pobřeží jižní Ameriky.
V Austrálii byl loňský rok nejteplejší za dobu pozorování od roku 1910, leden 2013 (součást tamního léta) byl navíc nejteplejší měsíc v historii měření. Ve městě Moomba dosáhla teplota vzduchu hodnoty 49,6 °C, nejvyšší naměřené teploty v Jižní Austrálii, teplotní rekord padl také například v Sydney. Během ledna však byly zároveň východní části Queenslandu a sever Nového Jižního Walesu zasaženy ničivými povodněmi. Dlouhé období s nízkými srážkami, které začalo již na konci roku 2012, přineslo velké sucho v severní části Marshallových ostrovů. Severní a východní části Nového Zélandu byly též zasaženy suchem.

Zpracováno podle WMO, 2014: WMO statement on the status of the global climate in 2013, WMO-No. 1130, World Meteorological Organization, 2014. ISBN 978-92-63-11130-2