Pro zhodnocení vlivu změn klimatu v městském prostředí byly zpracovány výstupy simulací regionálních klimatických modelů iniciativy EURO-CORDEX. Skupina 8 regionálních modelů v rozlišení přibližně 12 km simulovala scénáře klimatu pro období 2021-2050 za předpokladu nárůstu koncentrací skleníkových plynů podle scénáře RCP4.5 (koncentrace ekvivalentní +4.5W/m2 v roce 2100) a RCP8.5 (+8.5 W/m2 v roce 2100).

 

Tabulka 1: Změny průměrné, minimální a maximální denní teploty vyjádřené jako roční rozdíl průměru let 2021-2050 oproti průměru let 1986-2015

Průměrná teplota Minimální teplota Maximální teplota

 

Tabulka 2: Změny průměrné, minimální a maximální denní teploty vyjádřené jako sezónní rozdíl průměru let 2021-2050 oproti průměru let 1986-2015

Jaro Léto Podzim Zima