Aktuální situace nám nedovoluje udělat standardní schůzku se studenty, kde bychom všem zájemcům představili, co na katedře děláme, jaké předměty je možné si zapsat anebo do jakých projektů je možné se zapojit.

Vytvořili jsme tedy pro vás několik videí, kde obecně představujeme katedru a možnosti pro studenty a studentky bakalářského a magisterského programu. V případě dalších dotazů nám můžete napsat na kfa@mff.cuni.cz anebo na náš Facebook.

 

Naše první video představuje obecně katedru a čím se zde zabýváme. Informace o KFA najdete i na našich stránkách, našem Facebooku anebo fakultních stránkách. Kromě výuky katedra rovněž zajišťuje v rámci Trojského areálu MFF UK meteorologická měření a sledování kvality ovzduší. Na střeše katedrálního objektu máme také kamery a na našich stránkách se můžete podívat na aktuální počasí (anebo dopravu) v okolí MFF UK v Troji.

 

Další video je věnováno studentům a studentkám bakalářského programu. Představujeme, co si můžete u nás zapsat a jaká témata studentských projektů anebo bakalářských prací zde můžete řešit. Další informace ke studentským projektům naleznete zde. V případě zájmu anebo dotazů nám napište na kfa@mff.cuni.cz. Pokud jste si zapsali nějaký předmět, který vedeme a nemáte zatím informace od vyučujícího, prosíme kontaktujte ho sami anebo nám napište na kfa@mff.cuni.cz.

 

Poslední video je pro studenty a studentky magisterského programu. Detailní přehled povinných a volitelných předmětů naleznete v aktuální Karolínce. Pokud u zapsaných předmětů zatím nemáte informace od vyučujícího, prosíme kontaktujte ho sami anebo nám napište na kfa@mff.cuni.cz.