RESEARCH AND STUDIES 2016/2017 – next Monday 3.10. in 10:30 se uskuteční tradiční schůzka na začátek zimního semestru. Come with us to familiarize and inform about the possibilities of studying, topics of graduate theses and research projects. Další informace naleznete na našich stránkách v obecném úvodu, přehledu studentských projektů a popisu našich výzkumných témat. Přehled aktuálně vypsaných bakalářských prací je na https://goo.gl/FQ1i7p. The lists are not quite complete, always can be arranged on an individual assignment.

 

letak-2016-01