Selected information from the report WMO “The state of the global climate in 2015(Press Release No 13, 25 November 2015).

Předběžné odhady založené na údajích pro leden až říjen (včetně) ukazují, the "annual" Global average air temperature at the earth's surface for year 2015 It is still on 0,73 ± 0,09 ° C above the average for the period 1961-1990 (14,0 °C) a asi o 1 ° C above the average for the period 1850-1899. Naznačuje to, that year 2015 It will probably be the warmest year since 1850 (Obr. 1).

 

figure 1 pr 13-15

Giant. 1: Odchylky ročního globálního průměru teploty vzduchu při zemském povrchu od průměru za období 1961-1990 based on the data HadCRUT4.4.0.0 (černě, gray area shows 95% rozsah nejistoty), GISTEMP (modře) a NOAAGlobalTemp (oranžově). Average for year 2015 It is preliminary, It is calculated for the months of January to October. Zdroj: Met Office Hadley Centre

Above-average temperatures were recorded in most continents, FIG. 2, some areas, for example. Northeast of North America, North Atlantic, Antarctica, conversely they were cooler than the average. Významně teplejší byly i rozsáhlé oblasti oceánů: tropická oblast Tichého oceánu (silné El Niño), Northeast Pacific, většina Indického oceánu a řada oblastí v severním a jižním Atlantiku. Oblasti na jih od Grónska a v jihozápadním Atlantiku byly naopak významně chladnější než průměr (obr. 2).

 

figure 3 pr 13-15

Giant. 2: The average deviation of air temperature for January-October 2015(podle údajů HadCRUT.4.4.0.0 ). Křížkem (+) jsou označeny oblasti, where the temperature exceeded 90% percentil (neobvykle teplé), pomlčkou (-) oblasti, where the temperature was lower than 10% percentil (neobvykle chladné). Velké křížky (čárky) označují oblasti s teplotou vyšší než 98% percentil (nižší než 10% percentil). Zdroj: Met Office Hadley Centre

Many areas of the world, eg. Europe, North Africa, Middle East, India, postihly v roce 2015 heat wave, many stations were exceeded temperature records.

 

rcc_eude_eur_ttt_anom_2015_14

Giant. 3: Odchylky sezónního průměru teploty vzduchu v létě 2015 the average for the period 1961-1990. Zdroj: DWD

On the high air temperatures over land and ocean was also involved in the phenomenon The kid, FIG. 4.

 

figure 2 pr 13-15

Giant. 4: Deviations annual global average air temperature at the Earth's surface from the average for the period 1961-1990 založené na průměru tří globálních teplotních řad (HadCRUT.4.4.0.0, GISTEMP a NOAAGlobalTemp) pro období 1950 to 2014. Average for year 2015 je vypočítán z hodnot pro leden až říjen. If the year was classified as El Niño, It is marked in red, La Niña and ENSO-neutral blue-gray Year. The range of uncertainty, which is about 0.1 ° C, not shown.

Precipitation and drought

Area, which were in 2015 naměřeny vysoké úhrny srážek (obr. 5), include e.g.. by USA, Mexico, Bolivia, Southern Brazil, South East Europe, oblasti v Afganistánu a Pákistánu. V některých místech byly překročeny dosavadní rekordy měsíčních úhrnů srážek (např. pro březen v Mexiku). Heavy rains have also resulted in floods and landslides. Sucha (obr. 5) sužovala např. Central America and the Caribbean, Northeast of South America, including Brazil, part of Central Europe and Russia, Southern and Eastern Africa, Indonesia, Australia.

Sea level

The time course of the values ​​of global average sea level is shown below. 6. Ačkoliv globální průměr dosahoval v první polovině roku 2015 record highs, v některých oblastech (západní tropický Pacifik) byly měsíční průměry výšky hladiny podprůměrné, which could be developed in the situation of El Niño expected.

 

prec.perc

Giant. 5: Anomálie desetiměsíčních úhrnů srážek (leden 2015 až říjen2015) vyjádřené jako percentily statistického rozdělení srážek v období 1951-2010. Zdroj: Global Precipitation Climatology Centre, GPCC, DWD

 

 

sea.level

Giant. 6: Anomálie globálního průměru výšky mořské hladiny. Monthly averages are light blue, three-month moving averages dark blue. Red marked linear trend. Zdroj: CSIRO.

Arctic and Antarctic

Od počátku souvislých družicových pozorování (konec 70. let) dochází k poklesu rozlohy arktického mořského ledu. V roce 2015 se denní maximum rozlohy ledu v ročním chodu vyskytlo 25. February, it seemed 14,54 million km2 a představovalo nejmenší rozlohu v záznamech. Minimum rozlohy ledu v ročním chodu nastalo 11. September, featured 4,41 million km2, tedy čtvrtou nejnižší rozlohu v období družicových pozorování.

Na jižní polokouli bylo denní maximum (18,83 milionů km2) zaznamenáno 6. October, It was the sixteenth largest area since the end 70. let. Minimum (3,58 milionů km2 ) nastalo 20. 2., rozloha byla čtvrtá nejvyšší v záznamech.

 

sea.ice

Giant. 7: Měsíční průměry rozlohy mořského ledu v Arktidě (v milionech čtverečních km) pro březen (vlevo) a září (vpravo). Zdroj: the National Snow and Ice Data Centre (NSIDC)

 

ice.a

Obr.8: Měsíční průměry rozlohy mořského ledu v Antarktidě (v milionech čtverečních km) pro únor. Zdroj: the National Snow and Ice Data Centre (NSIDC)

The growth of greenhouse gas concentrations

 

 

ghg

Giant. 9: Vývoj koncentrací CO2 , CH4 a N2About a year 1984 do roku 2014 (horní řádek ), “rychlost“ změny koncentrací (spodní řádek).